De bevalling

Regie

Middels een zwangerschapscursus en een informatieavond over de bevalling door de verloskundigen word je goed op de bevalling voorbereid. Ook heb je tijdens het zwangerschapsspreekuur alle benodigde informatie gekregen en weet je precies wanneer en hoe je de dienstdoende verloskundige kunt bereiken. Tijdens de bevalling ben jij degene die de regie voert over de bevalling. We zullen alles in het werk stellen om mee te werken aan de bevalling die jij graag wilt. Iedereen begint thuis aan de bevalling. De verloskundige komt altijd eerst thuis kijken hoe het gaat. Als alles naar wens gaat, bepaal je tijdens de bevalling waar je wilt bevallen, thuis of in een ziekenhuis. Als er zich een mogelijk risico voordoet dan is er sprake van een zogenaamde medische indicatie. Dat betekent dat je om medische redenen in het ziekenhuis moet bevallen en dat de verzekering dit helemaal vergoedt. De verloskundige praktijk heeft een goede samenwerking met de Amsterdamse gynaecologen en ziekenhuizen. Is er tijdens de zwangerschap of bevalling een medische reden om door de gynaecoloog te worden gezien, dan zal de verloskundige dit voor je regelen.

 

Veiligheid

Veiligheid gaat boven alles. De veiligste bevalling is een bevalling waarbij zo min mogelijk ingegrepen hoeft te worden. Want elke ingreep, of het nu een infuus, een vacuümverlossing of pijnstilling is, brengt zowel voor de moeder als het kind een extra risico met zich mee. Daarom is het belangrijk dat je tijdens de bevalling krachtige weeën hebt. Hoe sterker de weeën, hoe sneller de bevalling en hoe groter de kans op een vlotte bevalling zonder complicaties. Dan gaat de baarmoedermond tijdens de ontsluiting vlot open en zijn de persweeën krachtig genoeg om de baby op eigen kracht naar buiten te persen. Een bevalling is dus het veiligst wanneer je hele sterke weeën hebt en er niet of nauwelijks aan gesleuteld hoeft te worden om het kind te laten komen. De kunst van het vak is om ervoor te zorgen dat bij iedere bevalling de barende vrouw op haar instinct gaat vertrouwen en haar lichaam de vrije loop laat gaan. Dan is de baarmoeder in staat om op volle toeren te draaien, waardoor de baarmoedermond zich vlot kan openen. Soms moeten vrouwen geholpen worden om letterlijk open te gaan en de beest uit te hangen. De verloskundigen zijn er tijdens de bevalling volledig op gericht om vrouwen tijdens dit proces te helpen en tot steun te zijn.

Eerste bevalling

Een eerste bevalling verloopt altijd moeizamer dan een volgende. De baarmoedermond en de bekkenbodem moeten voor het eerst oprekken en dat gaat niet zonder slag of stoot. Het merendeel van de vrouwen dat voor het eerst een kind krijgt, is daar van het begin tot het eind een etmaal mee doende. Een warm bad, met geluid uitademen of zelfs een voetenmassage, kunnen je helpen om in je lichaam af te dalen en je aan de pijn en de weeën over te geven. De verloskundige bekijkt iedere keer weer opnieuw welke benadering het doorzetten van de bevalling kan bevorderen. Soms is er een huilbui nodig die al langer dwars zat. Soms acupunctuur. Soms moet de verloskundige steeds in de buurt blijven, terwijl in een andere situatie nog even weggaan juist de doorbraak bewerkstelligt. Zoveel vrouwen, zoveel bevallingen. Bij een eerste bevalling is doorverwijzing naar het ziekenhuis vaker nodig dan bij volgende bevallingen. Een tweede bevalling gaat haast altijd veel vlotter.

Pijn

Bevallingspijn is heftig en geen sinecure. Een positieve overtuiging en houding ten opzichte van de pijn helpt. Het geeft je de kracht de normale angst en onzekerheid om te zetten in gevoelens van uitdaging en nieuwsgierigheid. Op een bepaald moment krijg je zelfs zin in de bevalling, je gaat ervoor en je weet dat je het gaat doen. Als barende ga je die uitdaging actief aan. Je laat je humeur er niet door verpesten en je ziet wel hoe het gaat. De bevalling wordt zo een uitdaging om je kind zo veilig mogelijk op de wereld te zetten in plaats van dat je iets moet presteren. Hoe gek het ook klinkt: pijn is een hulpmiddel bij de bevalling. De pijn draagt namelijk bij aan de veiligheid van de bevalling. De pijn zet het lichaam aan tot het aanmaken van de onontbeerlijke morfineachtige stof endorfine. Dit hormoon zorgt ervoor dat de invloed van stresshormonen afneemt. Hierdoor wordt de baarmoeder ontvankelijker voor het weeënhormoon oxytocine. Terwijl de weeën in kracht toenemen, treedt een zichzelf versterkend proces in werking. Dit is te vergelijken met een alsmaar doordenderende lawine die pas tot stilstand komt als het kind uiteindelijk wordt geboren. Zo is pijn eigenlijk de broodnodige schakel om de weeën steeds sterker te maken en daardoor de bevalling normaal en veilig te houden. Tijdens de bevalling stromen de oxytocine en endorfinen via de placenta als liefdeshormonen naar je baby. De eerste uren na de bevalling hebben deze hormonen, zowel bij de moeder als het kind, een weldadige rol als hechtingshormonen. Nooit meer zijn er zowel bij moeder als de baby zoveel hechtingshormonen actief. De vonken spetteren er vanaf en slaan zelfs over op de jonge vader. Ook bij hem is het oxytocinepeil na de bevalling hoger.

Pijnstilling

Pijnstilling is een optie. Iedere vrouw heeft een andere pijngrens. Bij moeilijke, langdurige bevallingen kan de pijn als te zwaar of ondraaglijk worden ervaren. Soms gebeurt dit ook bij een gewone bevalling. In zulke gevallen is effectieve pijnbestrijding nodig. Vrouwen bepalen zelf wanneer dit moment is aangebroken. Voor vrouwen met een negatieve seksuele ervaring in het verleden, zoals een incestverleden of vrouwen die in hun jeugd mishandeld zijn, is de pijn bij de bevalling soms ook extra moeilijk te verdragen. Ook in die gevallen is pijnstilling een uitkomst. Verloskundigen kennen de belangrijke functie van de pijn en zullen vrouwen daarom tijdens de weeën zo goed mogelijk helpen om met de baringspijn om te gaan. Als de pijn echter gaat tegenwerken is pijnbestrijding de beste optie.

Wil je meer over de bevalling lezen?
"Veilig Bevallen"
door Beatrijs Smulders en Mariël Croon (Kosmos Z&K).
Wil je meer over de zwangerschap lezen?
"Veilig Zwanger" door Beatrijs Smulders en Mariël Croon (Kosmos Z&K).